Diensten


Vanaf het ogenblik dat diverse woningen of panden, toebehorend aan méér dan één eigenaar, onder één dak vallen worden we geconfronteerd met dewet op de mede-eigendom. ( BW art 577 )

Deze vereniging van mede-eigenaars ( alle eigenaars ) beschikt als rechtspersoon over twee wettelijke organen, nl. de algemene vergadering en de syndicus. De algemene vergadering heeft de globale beslissingsbevoegdheid en zal minstens één keer per jaar samenkomen. De syndicus draagt zorg voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en de wetgever legt de syndicus bepaalde wettelijke minimum taken op